снова в Праге: в мягком свете осени. Злата Прага

 
Слайд-шоу